wyświadczyć

Przekłady

wyświadczyć

(vɨɕfjatʧɨʨ)
czasownik przechodni perfektywny
zrobić coś dobrego wyświadczyć komuś przysługę