wyżywić

Przekłady

wyżywić

(vɨʒɨviʨ)
czasownik przechodni perfektywny
zapewnić komuś byt wyżywić rodzinę