wychowany

Przekłady

wychowany

(vɨxɔvanɨ)
przymiotnik
potrafiący się zachować dobrze źle wychowany