wydatki

Przekłady

wydatki

výdaje

wydatki

udgifter

wydatki

έξοδα

wydatki

expenses

wydatki

gastos

wydatki

kulut

wydatki

frais

wydatki

troškovi

wydatki

spese

wydatki

経費

wydatki

경비

wydatki

uitgaven

wydatki

kostnader

wydatki

despesas

wydatki

utgifter

wydatki

ค่าใช้จ่าย

wydatki

masraflar

wydatki

chi phí

wydatki

费用