wygłupiać się

(skierowano z wyglupiac sie)
Przekłady

wygłupiać się

blödeln (vɨgwupjaʨ ɕɛ)
czasownik zwrotny
znany zachowywać się niepoważnie, żartować Nie wygłupiaj się! Dzieci wygłupiały się na lekcji.