wykluczać

Przekłady

wykluczać

exclude

wykluczać

excetuar