wykonalny

Przekłady

wykonalny

proveditelný

wykonalny

mulig

wykonalny

machbar

wykonalny

feasible

wykonalny

factible

wykonalny

mahdollinen

wykonalny

faisable

wykonalny

izvediv

wykonalny

fattibile

wykonalny

実行可能な

wykonalny

실행할 수 있는

wykonalny

uitvoerbaar

wykonalny

viável

wykonalny

genomförbar

wykonalny

ซึ่งเป็นไปได้

wykonalny

uygulanabilir

wykonalny

khả thi

wykonalny

可行的