wykręcić się

Przekłady

wykręcić się

(vɨkrɛɲʨiʨ ɕɛ)
czasownik zwrotny perfektywny
1. odwrócić się wykręcić się do kogoś plecami
2. znany uchylić się od czegoś wykręcić się od odpowiedzialności