wykrywalny

Przekłady

wykrywalny

detecteerbaarzjistitelné (vɨkrɨvalnɨ)
przymiotnik
dający się wykryć łatwo wykrywalna zbrodnia