wyleczyć

Przekłady

wyleczyć

guarire, sanare治愈לרפא (vɨlɛʧɨʨ)
czasownik przechodni perfektywny
przywrócić zdrowie wyleczyć kogoś