wyliczyć

(skierowano z wyliczyc)
Przekłady

wyliczyć

(vɨliʧɨʨ)
czasownik przechodni perfektywny
1. wymienić kolejno wyliczyć czyjeś wady i zalety
2. obliczyć wyliczyć wysokość podatku