wymagania

Przekłady

wymagania

изискванияkravAnforderungenтребованияrequisitosrequisiti要求požadavky要求requirements要件متطلباتαπαιτήσειςדרישותkrav요구 사항requisitos (vɨmagaɲa)
rzeczownik liczba mnoga
warunki, żądania mieć duże wymagania