wypaczyć

(skierowano z wypaczyc)
Przekłady

wypaczyć

sesgarskew (vɨpaʧɨʨ)
czasownik przechodni perfektywny
literacki przedstawić coś w fałszywym świetle wypaczyć czyjeś intencje