wypierać

(skierowano z wypierac)
Przekłady

wypierać

waschen (vɨpjɛraʨ)
czasownik
zająć miejsce czegoś DVD wypierają kasety wideo.