wypowiedzieć się

Przekłady

wypowiedzieć się

(vɨpɔvjɛʥɛʨ ɕɛ)
czasownik zwrotny perfektywny
zabrać głos wypowiedzieć się na jakiś temat