wyraźny

Przekłady

wyraźny

articulatespiccatoclaro (vɨraʑnɨ)
przymiotnik
oczywisty, wyrazisty wyraźny obraz wyraźna odpowiedź