wyraz

Przekłady

wyraz

Wortmotslovoслово言葉단어كلمةsana (vɨras)
rzeczownik męski
1. słowo mówić brzydkie wyrazy
2. przejaw, wygląd wyraz twarzy
zwrot dla wyrażenia smutku złożyć wyrazy współczucia Proszę przyjąć wyrazy współczucia.