wyrazić się

Przekłady

wyrazić się

(vɨraʑiʨ ɕɛ)
czasownik zwrotny perfektywny
powiedzieć coś wyrazić się poprawnie wyrazić się o kimś źle
zwrot osłabiający wypowiedź