wyrzec się

Przekłady

wyrzec się

(vɨʒɛʦ ɕɛ)
czasownik zwrotny perfektywny
zrezygnować z czegoś wyrzec się wygód
zerwać z kimś stosunki wyrzec się przyjaciół