wyświadczyć

(skierowano z wyswiadczyc)
Przekłady

wyświadczyć

(vɨɕfjatʧɨʨ)
czasownik przechodni perfektywny
zrobić coś dobrego wyświadczyć komuś przysługę