wytłumaczyć

(skierowano z wytlumaczyc)
Przekłady

wytłumaczyć

vysvětlit설명explainselittääอธิบายerklärenuitleggenforklareförklaraشرح解釋explicarspiegare解释обясни (vɨtwumaʧɨʨ)
vb perf
1. wyjaśnić Czy możesz mi to wytłumaczyć?
2. usprawiedliwić wytłumaczyć pracownika przed dyrektorem