wytrzeźwieć

Przekłady

wytrzeźwieć

ausschlafen (vɨtʃɛʑvjɛʨ)
czasownik przechodni perfektywny
stać się trzeźwym W końcu wytrzeźwiał!