wytrzymywać

Przekłady

wytrzymywać

aguantar

wytrzymywać

abide