wywrzeć

Przekłady

wywrzeć

habenhebbenישมีиметьterhave (vɨvʒɛʨ)
czasownik przechodni perfektywny
oddziałać na kogoś lub na coś
zmusić kogoś do czegoś
wywołać jakieś wrażenie Ten film wywarł na mnie silne wrażenie.