wyżej

(skierowano z wyzej)
Przekłady

wyżej

aboveovanпо-гореמעלπάνω απόacimabovennad (vɨʒɛj)
przysłówek
stopień wyższy od "wysoko" jeszcze wyżej
wspomniany poprzednio w wyżej wspomnianej książce wysoko