wyżywić

(skierowano z wyzywic)
Przekłady

wyżywić

(vɨʒɨviʨ)
czasownik przechodni perfektywny
zapewnić komuś byt wyżywić rodzinę