wzbroniony

Przekłady

wzbroniony

نفىปฏิเสธ거부拒否verweigertnegadonegatonekaddeniedנדחתהnægtetgeweigerd (vzbrɔɲɔnɨ)
przymiotnik
zakazany, niedozwolony palenie wzbronione wstęp wzbroniony