wzbudzić

Przekłady

wzbudzić

(vzbuʥiʨ)
czasownik przechodni perfektywny

wzbudzać

awake (vzbuʣaʨ)
czasownik przechodni
wywołać wywoływać jakieś reakcje wzbudzać podziw wzbudzić szacunek