względnie

Przekłady

względnie

relativamenteיחסיתσχετικά비교적relativtrelativelyنسبياrelativněrelativотносительно比較的ค่อนข้างrelativamenterelativtrelatiefrelativamenteотносително (vzglɛndɲɛ)
przysłówek
dosyć, stosunkowo Czuję się względnie dobrze.