względy

Przekłady

względy

Gunstconsiderationsconsideraçõesשיקוליםovervejelserاعتباراتсоображенияövervägandenсъображенияoverwegingenconsiderazioniconsideraciones (vzglɛndɨ)
rzeczownik liczba mnoga
1. przychylność, życzliwość okazywać komuś względy
cieszyć się czyimiś względami
2. przyczyna, powód ze względów bezpieczeństwa ze względów rodzinnych
z różnego punktu widzenia