wzmóc

Przekłady

wzmóc

(vzmuʦ)
czasownik przechodni perfektywny
pobudzić, zwiększyć wzmóc odporność organizmu