wzmóc

(skierowano z wzmagać)
Przekłady

wzmóc

(vzmuʦ)
czasownik przechodni perfektywny
pobudzić, zwiększyć wzmóc odporność organizmu