wzmóc

(skierowano z wzmoc)
Przekłady

wzmóc

(vzmuʦ)
czasownik przechodni perfektywny
pobudzić, zwiększyć wzmóc odporność organizmu