wznak

Przekłady

wznak

(vznak)
przysłówek
na plecach leżeć na wznak