złożony

Przekłady

złożony

complex

złożony

složitý

złożony

kompleks

złożony

komplex

złożony

complejo

złożony

monimutkainen

złożony

complexe

złożony

složen

złożony

complesso

złożony

複合の

złożony

복잡한

złożony

complex

złożony

sammensatt

złożony

complexo

złożony

komplicerad

złożony

ซับซ้อน

złożony

karmaşık

złożony

phức tạp

złożony

复杂的