z wyjątkiem

Przekłady

z wyjątkiem

eccetto

z wyjątkiem

مَا عَدَا

z wyjątkiem

kromě

z wyjątkiem

bortset fra

z wyjątkiem

außer

z wyjątkiem

εκτός από

z wyjątkiem

except

z wyjątkiem

excepto

z wyjątkiem

paitsi

z wyjątkiem

sauf

z wyjątkiem

osim

z wyjątkiem

・・・を除いては

z wyjątkiem

...을 제외하고

z wyjątkiem

unntatt

z wyjątkiem

exceto

z wyjątkiem

кроме

z wyjątkiem

utom

z wyjątkiem

นอกจาก

z wyjątkiem

hariç

z wyjątkiem

ngoại trừ

z wyjątkiem

除了...之外