załzawiony

Przekłady

załzawiony

załzawionyzałzawionyzałzawionyzałzawionyzałzawiony (zawzavjɔnɨ)
przymiotnik
literacki pełen łez mieć załzawione oczy załzawiona twarz