zaadresować

Przekłady

zaadresować

osoite주소адресכתובתアドレスAdresa (zaadrɛsɔvaʨ)
czasownik przechodni perfektywny
umieścić adres na przesyłce zaadresować kopertę