zaadresować

(skierowano z zaadresowac)
Przekłady

zaadresować

osoite주소адресכתובתアドレスAdresa (zaadrɛsɔvaʨ)
czasownik przechodni perfektywny
umieścić adres na przesyłce zaadresować kopertę