zabity

Przekłady

zabity

(zabitɨ)
przymiotnik
pozbawiony życia zabity żołnierz
znany spać bardzo mocno

zabity

uccisoנהרגkilledgetötetdræbtgedooddödadeقتلฆ่า (zabitɨ)
rzeczownik
osoba zabita W wypadku było dwóch zabitych i trzech rannych.