zabrudzić

Przekłady

zabrudzić

sporcare (zabruʥiʨ)
czasownik przechodni perfektywny
pobrudzić zabrudzić ubranie zabrudzić obrus