zabrudzić

(skierowano z zabrudzic)
Przekłady

zabrudzić

sporcare (zabruʥiʨ)
czasownik przechodni perfektywny
pobrudzić zabrudzić ubranie zabrudzić obrus