zadłużenie

Przekłady

zadłużenie

(zadwuʒɛɲɛ)
rzeczownik nijaki
ogólna suma długów stan zadłużenia