zadłużenie

(skierowano z zadluzenie)
Przekłady

zadłużenie

(zadwuʒɛɲɛ)
rzeczownik nijaki
ogólna suma długów stan zadłużenia