zagrzać

Przekłady

zagrzać

scaldare (zagʒaʨ)
czasownik przechodni perfektywny
podgrzać zagrzać zupę