zainteresować się

Przekłady

zainteresować się

(zaintɛrɛsɔvaʨ ɕɛ)
czasownik zwrotny perfektywny
okazać zainteresowanie zainteresować się sportem