zakażony

Przekłady

zakażony

contaminado

zakażony

infetto