zakazić

Przekłady

zakazić

μολύνουν (zakaʑiʨ)
czasownik przechodni perfektywny
medycyna zarazić zakazić ranę