zakleić

(skierowano z zaklejac)
Przekłady

zakleić

(zaklɛiʨ)
czasownik przechodni perfektywny

zaklejać

(zaklɛjaʨ)
czasownik przechodni perfektywny
skleić sklejać zakleić kopertę