zakłócić

(skierowano z zaklocac)
Przekłady

zakłócić

(zakwuʨiʨ)
czasownik przechodni perfektywny

zakłócać

нарушат (zakwuʦaʨ)
czasownik przechodni
wywołać zamieszanie zakłócić spokój zakłócać porządek publiczny